צרו קשר
ּ

בדיקת מתקן לאישור משרד התשתיות

על פי אמות המידה שפירסמה רשות החשמל מחויב בעל המערכת הסולארית לבצע עבורה בדיקה תקופתית.

מטרת הבדיקה היא להבטיח כי מערכות המחוברות לרשת החשמל הארצית פועלות בצורה תקינה ובטוחה.

בדיקה חשמלית מבוצעת אך ורק על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי בודק. כל בדיקה אחרת אינה מקובלת.

חשמלאי בודק מקבל את הנחיותיו מחברת החשמל שהיא האחראית על רשת החשמל.

בימים אלה נשלחה דרישה ממשרד התשתיות לבדיקת מתקני אנרגיה סולארית שעברו 5 שנים מיום הקמתם.

חברת ירוק מבצעת את הבדיקות במחיר מיוחד כולל משלוח האישור למשרד התשתיות.

 

התקשרו עכשיו 04-9990336

מהנדס חשמל

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ