צרו קשר
ּ

החלטת רשות החשמל
ההחלטה המלאה המסדירה את אופן ייצור חשמל בתאים פוטו-וולטאיים ומכירתו לחברת החשמל

הסכם עם חברת החשמל
לחוזה הסטנדרטי שנחתם עם חברת החשמל לאחר חיבור המערכת

מפרט לוח סולארי ירוק 240W
מפרט לפנל 240W המיוצר עבור חברת ירוק

מפרט לוח סולארי ירוק 100W
מפרט לפנל 100W המיוצר עבור חברת ירוק. מתאים למערכות עצמאיות ומחוברות רשת

מפרט לוח סולארי ירוק 75W
מפרט לפנל 75W המיוצר עבור חברת ירוק. מתאים למערכות עצמאיות.

SMA
החברה המובילה לייצור ממירים מחוברי רשת

מנשר ירוק
הפרוספקט של חברת ירוק.

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ