צרו קשר
ּ

סולארי

עולם סולארי הוא עולם חדש. עולם שגילה את היכולת לנצל את האנרגיה העצומה, הבלתי נדלית, שגלומה בשמש. השמש אפוא עשויה להיות מקור לא אכזב להפקת אנרגיה. אף שיש להיזהר ולהישמר מפניה – ודאי לא מומלץ להיחשף אליה בשעות שבהן היא קופחת במלוא עוזה על כל מה שבחוץ – השמש היא משאב טבע זמין וזול מאין כמוה לייצור חשמל.

התפתחות שוק האנרגיה הסולארית מציע כיום גם למשקי בית קטנים ממשקי אנרגיה טובים, זולים ושימושיים להפליא. כך יכול כל בית אב להזמיןמערכות סולאריותביתיות להיות משקסולארי, אשר לא זה בלבד שמייצר ומספק לעצמו את כל תצרוכת החשמל הביתית אלא אף למכור את עודפיה לחברת חשמל במחיר מפתה.

משק סולארי עושה שימוש באנרגיה מתחדשת, ירוקה, נקייה.

על מנת להקל על המבקשים להפוך את משק האנרגיה הביתי שלהם למשקסולארילקבל תנאי מימון נוחים (לרבות אשראי חוץ בנקאי) לרכישת התשתית הנדרשת. עודפי הייצור שיימכרו ייאמדו בכסף ויחושבו כחלק מהחזר ההלוואה ובכך לקצר את משך ההחזר שלה.

אל נדרשת הבנה אקולוגית או כלכלית מעמיקה כדי לעמוד על היתרונות המובהקים הגלומים בשימוש בשמש כמקור חלופי ליצירת אנרגיה. משק סולארי הוא משק שתורם לשמירה על איכות הסביבה. משק מתחדש, ירוק, הנושא לא רק שמות ותארים המעידים על היותו בלתי מזהם, אלא משק שבעליו משכילים לעשות שימוש יעיל ומתבקש במשאב טבע שמוענק חינם ואין שום הגבלות ממסדיות או אחרות (להוציא הגבלות של מזג אוויר) על השימוש בו.

המונח סולארי הולך וקונה לו אחיזה רחבה ועמוקה יותר במשק האנרגיה בעולם בכלל ובישראל בפרט. מתפתחות במקומותינו טכנולוגיות לייעול השימוש באנרגיה סולארית ובניגוד לשימוש בטורבינות רוח, על גגות בתים פרטיים רבים ניתן לראות את הפאנלים הסולאריים ואת דודי השמש המעידים על היות בעליהם חסידים מושבעים שלמשק(וממשק) שמבוסס עלאנרגיה סולארית.

 

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ