צרו קשר
ּ

מוצרים ופתרונות

לוחות סולאריים – מוצרים ופתרונות – לוח חשמל סולארי

סוגי לוחות סולאריים להפקת אנרגיה

  • לוחות מונו-קריסטליים – בנויים סיליקון חד-גבישי
  • לוחות פולי-קריסטליים – בנויים סיליקון רב גבישי
  • לוחות אמורפיים – בנויים סיליקון אמורפי

מבנה מערכת אנרגיה סולארית

1. הפנלים מייצרים מתח חשמלי (DC) המוזרם לרשת באופן שוטף ע"י הממיר.
2. הממיר הופך את הזרם הישיר (DC) המיוצר לזרם חילופין (AC) לשימוש ביתי ולחח"י .
3. מונה החשמל המותקן הוא דיגיטלי ומחשב את התפוקה לחח"י .

חברת ירוק אנרגיה מהטבע מתקינה לוחות סולאריים מסוג מונו-קריסטלי שהם האיכותיים ביותר.
מפרט לוח סולארי ירוק

מפרט לוח סולארי ירוק

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ