צרו קשר
ּ

Biomass – Yarok

יצירת אנרגיה טבעית מביומאסה

ביומאסה היא מסה כוללת של חומר אורגני. בביומאסה נכללים צמחים, עצים ובעלי חיים. לצורך העניין גם גללי בעלי חיים נכללים כביומאסה.

כיום קיימים שימושים שונים לביומאסה כמקור אנרגיה. גידולים חקלאיים המיועדים להפקת ביו-דלקים קיימים במקומות שונים בעולם. תירס, בוטנים וקני סוכר מהווים זה מכבר חומר ממנו מפיקים נוזלי בעירה להפעלת מנועים.

יצירת אנרגיה טבעית מביומאסה תופסת תאוצה בשנים האחרונות. ברחבי העולם מוקמות תחנות כח מבוססות ביומאסה.

ecofriend.com

writingaboutanything.wordpress.com

תחנות הכח הביומאסיות פועלות בשתי תצורות עיקריות. בתצורה הראשונה, פסולת עץ קצוצה לשבבי עץ מובאת לאתר תחנת הכח ומשם לדודי הבעירה באמצעות כלים הנדסיים.

בתצורה השניה הופכים שבבי העץ לכופתאות עץ דחוסות בעלות ערך קלורי גבוה. בשימוש בכופתאות העץ נעשה שימוש במתקן הזנה אוטומטי המזין את דודי הקיטור עפ"י הצורך.

חברת החשמל בוחנת זה מכבר אפשרות לשילוב ביומאסה בתחנות הכח הפחמיות. שילוב ביומאסה שמערך תחנות הכח של חברת החשמל יכול לסייע משמעותית לצמצום זיהום האויר מתחנות אלה.

חברת ירוק אנרגיה מהטבע פועלת להקמת מפעל לעיבוד כופתאות. במסגרת פעילותה בתחום הביומאסה פונה חברת ירוק למפעלים העושים שימוש תדיר בקיטור ומחליפה עבורם את דודי המזוט המזהמים בדודים המבוססים על שימוש בביומאסה. לצורך כך התקשרה חברת ירוק אנרגיה מהטבע עם חברות מובילות באירופה בתחום הייצור, המכירה, ההתקנה והתחזוקה של דודי קיטור מופעלי ביומאסה.

במסגרת ההסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת קבעה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מיכסה בהיקף של 210 מגה-וואט לייצור חשמל מביומאסה וביוגז.

במסגרת ההסדרה ניתן לפנות לרשות החשמל לקבלת רשיון להפעלת תחנת כח מבוססת ביומסה או ביוגז המחוברת לרשת ההולכה של חברת החשמל. חברת החשמל תרכוש את החשמל בתעריף קבוע של 0.6 ₪ לקילוואט.

יתרונות הפקת אנרגיה מביומסה

  • מקור אנרגיה מתחדש
  • משתתף במחזור הפחמן בטבע, כלומר אינו מייצר גזי חממה אלא פועל במחזור סגור
  • פותר את בעיית איחסון הפסולת
  • ניתן להפקה במפעלים קטנים
  • דלקים מביומסה כמעט ואינם פולטים גופרית. בכך נמנע גשם חומצי
  • פיתוח שיטות לניצול גז המתאן, יקטין את פליטתו לאטמוספירה. מתאן הוא אחד הגזים אשר תורם לאפקט החממה
  • כיסוי משטחים גדולים של אדמה בגידולים מיוחדים עבור יצירת ביומסה להפקת אנרגיה יגרמו למניעת סחף קרקע

מקור: המשרד לאיכות הסביבה

 

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ