צרו קשר
ּ

ירוק אנרגיה מהטבע פועלת בתחומי ההתייעלות האנרגטית והאנרגיה המתחדשת.

ככזאת, אנו מאמינים בצורך האנושי להתנהל בהוגנות, בנטייה חברתית ושימור כדור הארץ למען הדורות הבאים.
חברת ירוק אנרגיה מהטבע בחרה לאמץ מדיניות של אחריות תאגידית.
הפעילות הראשונית בתחומי האחריות הסביבתית, החברתית והכלכלית הגיעו למייסדי ירוק באופן אינסטינקטיבי. עם חלוף השנים נמצא, כי פעילות החברה תואמת נורמות התנהגות השומרות על שרשרת ערך המכבדת ומקיימת אחריות תאגידית. זאת בדומה לארגונים גדולים אחרים עמם קשורה חברת ירוק אנרגיה מהטבע בע"מ.

החברה שוקדת על ניסוח אמנה אשר תעגן את מדיניות החברה בתחום. בוצע מיפוי של הפעילויות בחברה וניסיון לשפרן כך שתתאמנה לקווי האמנה המנוסחים.

 

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ