צרו קשר
ּ

מערכות סולאריות

אנרגיה סולארית היא משאב הטבע השייך לכולנו!

אנחנו נמצאים בעיצומה של תנופה חדשה בשוק המערכות הסולאריות. רשות החשמל במאמץ לקדם את ישראל להשגת יעדי האנרגיה הירוקה קבעה הסדרות חדשות שמטרתן עידוד הציבור להקים מערכות סולאריות על גגות פרטים ומסחריים. להלן הפרסום מאתר חברת החשמל :

מתקנים פוטו-וולטאים קטנים

אסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טורבינות רוח, בהספק שאינו עולה על 100 קו"ט
האסדרה החדשה מקצה מכסה של 300 מגוו"ט לשילוב מתקנים פוטו-וולטאים קטנים ברשת החשמל, וזאת בהתאם להחלטת רשות החשמל ("הרשות") מספר 8 (1246) מישיבה 538 בתאריך 22.3.2018.
גם באסדרה זו, מחויב כל צרכן ברישום מוקדם באתר האינטרנט של החברה, לצורך קבלת זימון למשרדי החברה להגשת בקשה לשילוב מתקן פוטו-וולטאי ברשת. יובהר, כי גם מחלק לרבות מחלק היסטורי נדרש ברישוםכל אחד מצרכניו בנפרד.
התעריף, לפי החלטת הרשות:
48 אג'/קוט"ש עבור הקצאה של 50 מגוו"ט למתקנים בהספק הנמוך מ- 15 קוו"ט;
45 אג'/קוט"ש למכסה של 250 מגוו"ט למתקנים בהספק העולה על 15 קוו"ט ואינו עולה על 100 קוו"ט.

בדיקת מתקן לאישור משרד התשתיות

על פי אמות המידה שפירסמה רשות החשמל מחויב בעל המערכת הסולארית לבצע עבורה בדיקה תקופתית. מטרת הבדיקה היא להבטיח כי מערכות המחוברות לרשת החשמל הארצית פועלות בצורה תקינה ובטוחה. בדיקה חשמלית מבוצעת אך ורק על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי בודק....

מערכות ביתיות

מערכות סולאריות ביתיות ירוק אנרגיה מתמחה בהתקנת מערכות אנרגיה ירוקה ומערכות אנרגיה סולארית במגזר הפרטי. יש לכם בית עם גג? אז אתם יכולים להרוויח בגדול! אנרגיה סולארית היא משאב הטבע השייך לכולנו על מנת לקדם שימוש בטכנולוגיות אנרגיה ירוקה, מסבסד משרד התשתיות ייצור...

על המערכות סולאריות

התחממות כדור הארץ והתכלות משאבי הטבע לייצור אנרגיה גורמים למדינות וממשלות לאמץ פתרונות ייצור אנרגיה ירוקה ממשאבים שאינם כלים. ממשלת ישראל בהחלטתה מיוני 2008 חייבה את חברת החשמל לרכוש את החשמל המיוצר במתקנים פוטו-וולטאיים בישראל. מחיר הרכישה של מערכת סולארית...

מערכות עסקיות

ממשלת ישראל בהחלטה מיוני 2008 חייבה את חברת החשמל לרכוש את החשמל המיוצר במתקנים פוטו-וולטאיים (מתקנים לייצור אנרגיה סולארית ואנרגיה ירוקה) בישראל. לאור הצלחת ההסדרות הקודמות, החליטה רשות החשמל לאפשר לצרכני החשמל לייצר את החשמל הנצרך על ידם בעצמם. במסגרת הסדרה...

מוצרים ופתרונות

לוחות סולאריים - מוצרים ופתרונות - לוח חשמל סולארי סוגי לוחות סולאריים להפקת אנרגיה לוחות מונו-קריסטליים - בנויים סיליקון חד-גבישי לוחות פולי-קריסטליים - בנויים סיליקון רב גבישי לוחות אמורפיים - בנויים סיליקון אמורפי מבנה מערכת אנרגיה סולארית 1. הפנלים מייצרים מתח חשמלי...

גלריית מערכות עסקיות

גלריית מערכות ביתיות

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ