Join Us
ּ

תאורת LED במקום פלואורסנט

לאחרונה, חברות ומפעלים רבים מחליפים את התאורה הפלאורסנטית בתאורת LED. מדובר ב חיסכון של 50% ויותר בצריכת החשמל. אורך החיים של צינורות הלד ארוך לעין שיעור מזה של התאורה הפלאורסנטית. זאת ועוד, מחקרים מראים כי שהיה ממושכת באור פלאורסנטי פוגעת בראיה.
בחברת ירוק מייצרים תאורת LED המחליפה תאורה במפעלים ובמשרדים במחירים אטרקטיביים והחזרי השקעה מהירים. זה הזמן להתקשר לחברת ירוק 04-
9990336

למעלה

ּ