Join Us
ּ

פעמון לד (LED) לתעשיה

מפעלי תעשייה רבים מחליפים את תאורת השטף לפעמוני לד תעשיתיים.
חיסכון של למעלה מ 50% בצריכת החשמל
ועצמת אור מדהימה.
אל תישארו מאחור.

התקשרו עכשיו לירוק.

למעלה

ּ