צרו קשר
ּ

התייעלות אנרגטית

ירוק משתלבת ב"תג הסביבה" של המשרד להגנת הסביבה.
החברה פועלת בקרב ראשי רשויות מקומיות במסגרת פעילות של המשרד להגנת הסביבה שמטרתו התייעלות אנרגטית.
החברה עורכת סקרי צריכת חשמל ברשויות מקומיות ומציעה הצעות לייעול צריכת החשמל בעיקר בתחום התאורה.
למידע נוסף בנושא התייעלות אנרגטית

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ