צרו קשר
ּ

הסדרות חדשות למערכות סולאריות

אנחנו מצויים כעת בעיצומה של הסדרה חדשה של רשות החשמל להתקנת מערכות סולאריות. להלן הפרטים כפי שפורסמו ע"י חברת החשמל :

מתקנים פוטו-וולטאים קטנים

אסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טורבינות רוח, בהספק שאינו עולה על 100 קו"ט
האסדרה החדשה מקצה מכסה של 300 מגוו"ט לשילוב מתקנים פוטו-וולטאים קטנים ברשת החשמל, וזאת בהתאם להחלטת רשות החשמל ("הרשות") מספר 8 (1246) מישיבה 538 בתאריך 22.3.2018.
גם באסדרה זו, מחויב כל צרכן ברישום מוקדם באתר האינטרנט של החברה, לצורך קבלת זימון למשרדי החברה להגשת בקשה לשילוב מתקן פוטו-וולטאי ברשת. יובהר, כי גם מחלק לרבות מחלק היסטורי נדרש ברישוםכל אחד מצרכניו בנפרד.
התעריף, לפי החלטת הרשות:
48 אג'/קוט"ש עבור הקצאה של 50 מגוו"ט למתקנים בהספק הנמוך מ- 15 קוו"ט;
45 אג'/קוט"ש למכסה של 250 מגוו"ט למתקנים בהספק העולה על 15 קוו"ט ואינו עולה על 100 קוו"ט.

התקנת פאנלים סולאריים

למעלה

צרו איתנו קשר

ּ